Bandana
by Freddie Gibbs, Madlib

Tracks

1.
:29
2.
2:28
4.
3:02
5.
2:26
6.
4:05
7.
3:44
8.
2:34
9.
3:48
10.
3:18
11.
2:54
12.
3:39
13.
2:50
15.
3:26